Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2004

Kartläggning av produktionsekonomiska faktorer vid introduktionen av inredda burar i praktisk drift i Sverige

Wall, Helena; Tauson, Ragnar

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
2004, number: 261
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård