Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Research article1994

Alternativa metoder för att lösa problemet med rotinträngning i avloppsledningarna

Stål, Örjan

Published in

VATTEN- Tidskrift för Vattenvård
1994, number: 3, pages: 247-254