Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2007

Miljömål i fysiska planer

Hedlund Anders, Gröndal Tabita, Johansson Veronica, Kofoed Schröder Josefin, Rodehn Johan

Keywords

miljömål; nationella miljökvalitetsmål; regionala miljökvalitetsmål; fysisk planering; översiktsplaner; detaljplaner; konsekvensbedömningar; miljöbedömningar; miljökonsekvensbeskrivningar; MKB; uppföljning

Published in

ISBN: 978-91-85751-29-7
Publisher: Boverket