Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2008

Standardiserade inventeringar av kornknarr i Uppsala och Västmanlands län 2006-2007

Berg, Åke

Published in

Länsstyrelsen i Västmanlands rapportserie
2008, number: 2008:21
Publisher: Länsstyrelsen i Västmanlands Län

  Associated SLU-program

  SLU Swedish Biodiversity Centre

  UKÄ Subject classification

  Agricultural Science
  Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/21973