Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Conference paper2003

Målinriktat växtskydd i potatisodlingen - Med fokis på miljömålen

Wiik, Lars

Published in


Publisher: Greppa näringen, Statens Jordbruksverk

Conference

Miljömålsseminarium. Från miljömål till handling i yrkesmässig trädgårds- och potatisodling

   SLU Authors

  • Wiik, Lars

   • Unit of Field Based Research, Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Agricultural Science
  Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/2201