Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2005

Rovvilt og Samfunn (RoSa) - Det skandinaviske bjorneprosjektet. Oversikt over gjennomforte aktiviteter : Slutrapport til Norges forskningsråd

Swenson J E, Arnemo Jon, Bellemain E, Brunberg S, Dahle B, Drageset O-M, Hustad H, Katajisto J, Kindberg Jonas, Nerheim E, Solberg K H, Segerström P, Stoen Ole-Gunnar, Söderberg A, Zedrosser A

Published in

NINA rapport / Norsk institutt for naturforskning
2005, number: 31Publisher: SLU