Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Conference abstract, 2004

Brachyspira- och Lawsonia-infektioner hos svin och fjäderfä, pågående projekt vid SLU/SVA

Fellström, Claes; Johansson, Karl-Erik; Jacobson, Magdalena; Pringle, Märit; Råsbäck, Therese; Andersson, Märit; Jonasson, Robert; Jensen, Waern Marianne; Gunnarsson, Anders; Jansson, Désirée

Published in

Conference


Jordbrukskonferensen SLU