Skip to main content
Factsheet, 2008

Affärsutveckling - Närodlade sträbränslen till kraftvärmeverk

Mattsson; Jan, Erik

Published in


Publisher: SLU, Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap

Authors' information

Mattsson, Jan Erik
Swedish University of Agricultural Sciences, Agrosystem

UKÄ Subject classification

Economics and Business
Social Sciences
Renewable Bioenergy Research
Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/22076