Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report1995

Trädrötter och avloppsledningar. En fördjupad undersökning av rotproblem i nya avloppsledningar

Stål, Örjan

Published in


Publisher: Svenska Vatten och Avloppsverksföreningen