Skip to main content
Report, 1996

Rotinträngning i avloppsledningar. En undersökning av omfattning och kostnader i Sveriges kommuner

Stål, Örjan

Published in


Publisher: Svenska Vatten och Avloppsverksföreningen

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Landscape Management, Design and Construction

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/22093