Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report1996

Rotinträngning i avloppsledningar. En undersökning av omfattning och kostnader i Sveriges kommuner

Stål, Örjan

Published in


Publisher: Svenska Vatten och Avloppsverksföreningen