Skip to main content
Report, 2005

Trädrötter och ledningar – nya rön om rotinträngning i moderna VA-ledningar

Rolf, Kaj; Stål, Örjan

Published in

Svenskt vatten
2005, number: VA-Forsk Rapport 11 2005
Publisher: Svenska Vatten och Avloppsverksföreningen

Authors' information

Rolf, Kaj
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Landscape Management, Design and Construction
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Landscape Management, Design and Construction

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/22097