Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2005

Trädrötter och ledningar – nya rön om rotinträngning i moderna VA-ledningar

Rolf, Kaj; Stål, Örjan

Published in

Svenskt vatten
2005, number: VA-Forsk Rapport 11 2005
Publisher: Svenska Vatten och Avloppsverksföreningen