Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2008

Underlag från källfördelningsmodellering för beräkning av kostnadseffektivitet för närsaltreducerande åtgärder i tre fallstudieområden

Wallin, Mats

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys
2008, number: 2008:20
Publisher: Institutionen för miljöanalys

  Associated SLU-program

  Lakes and watercourses
  Eutrophication

  UKÄ Subject classification

  Fish and Aquacultural Science
  Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/22116