Skip to main content
Report, 2008

Underlag från källfördelningsmodellering för beräkning av kostnadseffektivitet för närsaltreducerande åtgärder i tre fallstudieområden

Wallin, Mats

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys
2008, number: 2008:20
Publisher: Institutionen för miljöanalys

Authors' information

Wallin, Mats
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment

Associated SLU-program

Lakes and watercourses
Eutrophication

UKÄ Subject classification

Fish and Aquacultural Science
Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/22116