Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Conference paper2008

Näringsvärde och utveckling i olika sorter av rajsvingel och timotej

Frankow-Lindberg Bodil

Published in

Medd. från Södra jordbruksförsöksdistriktet, Sveriges lantbruksuniversitet
2008, number: 61, pages: 34:1-34:4
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Conference

Växtodlings- och växtskyddsdagar i Växjö

    UKÄ Subject classification

    Agricultural Science

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/22117