Skip to main content
Conference paper, 2008

Näringsvärde och utveckling i olika sorter av rajsvingel och timotej

Frankow-Lindberg Bodil

Published in

Rapport från södra Jordbruksförsöksdistriktet
2008, number: 61, pages: 34:1-34:4
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Conference

Växtodlings- och växtskyddsdagar i Växjö

Authors' information

Frankow-Lindberg, Bodil
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Crop Production Ecology

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/22117