Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2005

Tillkomst av nya träd –Beståndsetablering och inväxning. (in.) Kapitel 3.4.1 i Heureka –programmets årsrapport 2004 ” Har skogen mer att ge? Analysverktyg för framtidens miljö, produktion och sociala värden”. Ingermarsson, F. (Ed.)

Nyström, Kenneth

Published in

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för skogsvetenskap)
2005, number: 20ISBN: 91-576-6814-0Publisher: SLU, Fakulteten för skogsvetenskap