Skip to main content
Report, 2005

Tillkomst av nya träd –Beståndsetablering och inväxning. (in.) Kapitel 3.4.1 i Heureka –programmets årsrapport 2004 ” Har skogen mer att ge? Analysverktyg för framtidens miljö, produktion och sociala värden”. Ingermarsson, F. (Ed.)

Nyström, Kenneth

Published in

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för skogsvetenskap)
2005, number: 20
ISBN: 91-576-6814-0
Publisher: SLU, Fakulteten för skogsvetenskap

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Resource Management

Associated SLU-program

Forest

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/22124