Skip to main content
Report, 2007

Resultat från potatisbladmögelförsök

Wiik, Lars

Published in

Medd. från Södra jordbruksförsöksdistriktet, Sveriges lantbruksuniversitet
2007, number: 60
Publisher: SLU

    SLU Authors

    UKÄ Subject classification

    Agricultural Science

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/22180