Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Conference paper2007

Lupiner, ett nytt proteinfoder för mjölkkor? Resultat från analyser och utfodringsförsök

Eriksson, Torsten; Bertilsson, Jan

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
2007, number: 267, pages: 15-19 Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Conference

KungsängenDagarna 2007