Skip to main content
Conference paper, 2007

Lupiner, ett nytt proteinfoder för mjölkkor? Resultat från analyser och utfodringsförsök

Eriksson, Torsten; Bertilsson, Jan

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
2007, number: 267, pages: 15-19
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Conference

KungsängenDagarna 2007

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Nutrition and Management
Bertilsson, Jan
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Nutrition and Management

UKÄ Subject classification

Animal and Dairy Science
Veterinary Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/22184