Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2009

Betning mot Fusarium på vårvete

Wiik, Lars

Published in

ISBN: 91-88668-09-6
Publisher: Försöksringarna och Hushållningssällskapen i Skåne

    UKÄ Subject classification

    Agricultural Science

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/22193