Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2008

Antihistaminer till häst mot allergi

Ingvast; Larsson, Carina

Published in

Hästnäringens Forsknings- och Utvecklingsforum 2008
2008, Publisher: Stiftelsen Svensk Hästforskning

    UKÄ Subject classification

    Veterinary Science
    Animal and Dairy Science

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/22211