Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Conference paper2006Peer reviewed

Piirdekraavituse mõju rabanõlva taimkattele: Ruunasoo näitel

Ilomets, Mati; Truus, Laimdota; Lode, Elve; Pajula, Raimo; Sepp, Kairi

Published in

Conference

Eesti X Ökoloogiakonverents

    UKÄ Subject classification

    Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/22244