Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2004

Preliminär rapport om populationsutveckling och -storlek av brunbjörn i Sverige, 2004

Kindberg, Jonas; Swenson, J; Brunberg, S; Ericsson, Göran

Published in

Publisher: Naturvårdsverket