Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2008

Kiselalger i vattendrag i Dalarnas län

Kahlert, Maria; Gottschalk, Steffi

Abstract

Generellt indikerar kiselalgsamhällen i de flesta av de undersökta vattendragen i Dalarnas län god till hög. Bara tre vattendrag hamnar i klass måttligt (Mässingsboån, Broån, Anstaån), vilket kan förklaras av en måttlig påverkan av övergödning och en möjlig påverkan av en ringa organisk förorening, troligtvis pga. lantbruk åtminstone för Broån och Anstaån. Alla bakgrundsvariablerna tillsammans förklarade 43 % av provpunkternas kiselalgssammansättning och variation i de undersökta vattendragen. pH och TOC var de viktigaste parametrar som förklarar artsammansättningen och variation, följd av ARO areans storlek, Tot-N och Tot-P. Andra parametrar som substrat, vattendragsbredd, kalkningen och metallhalter förklarar i mindre omfattning skillnader mellan olika samhällen. 302 taxa hittades i Dalarnas vattendrag, varav många ovanliga taxa. De tio vanligaste taxa var Achnanthes minutissima grupp II (medelbredd 2,2-2,8μm), Achnanthes minutissima grupp III (medelbredd >2,8μm) (AMI3), Fragilaria gracilis Østrup, Tabellaria flocculosa (Roth) Kützing, Brachysira neoexilis Lange-Bertalot, Eunotia incisa var. incisa Gregory, Navicula minima Grunow, Gomphonema exilissimum Lange-Bertalot & Reichardt, Achnanthes subatomoides (Hustedt) Lange-Bertalot & Archibald och Frustulia crassinervia (Brébisson) Lange-Bertalot & Krammer

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys
2008, number: 2008:24
Publisher: Institutionen för Miljöanalys