Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Conference paper2007

Vilka analysmetoder för kontroll av restsubstanser i mjölk används av mejerierna?

Sternesjö, Åse

Published in

Conference

Veterinärkongressen 2007