Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2006

Biologisk mångfald i fjällbjörkskog - en kunskapssammanställning

Axelsson, Linkowski Weronika; Lennartsson, Tommy

Published in

Rapportserie / Länsstyrelsen i Norrbottens län
2006, number: 2/2006
Publisher: Länsstyrelsen i Norrbottens län