Skip to main content
Report, 2005

Skötsel och restaurering av betesmarker och slåtterängar. En sammanställning av den regionala naturvårdens kunskaper och erfarenheter

Overud, Sara; Lennartsson, Tommy

Published in

Rapport / Jordbruksverket
2005, number: 2004:11
Publisher: Jordbruksverket

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Swedish Biodiversity Centre
Overud, Sara

UKÄ Subject classification

Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Animal and Dairy Science
Landscape Architecture
Agricultural Science
Veterinary Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/22371