Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2005

Skötsel och restaurering av betesmarker och slåtterängar. En sammanställning av den regionala naturvårdens kunskaper och erfarenheter

Overud, Sara; Lennartsson, Tommy

Published in

Rapport / Jordbruksverket
2005, number: 2004:11
Publisher: Jordbruksverket

  Associated SLU-program

  SLU Swedish Biodiversity Centre

  UKÄ Subject classification

  Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
  Landscape Architecture
  Agricultural Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/22371