Skip to main content
Magazine article, 2003

Olika insatser av fungicider och kväve i höstvete

Pålsson, L; Wiik, Lars

Published in

Meddelande / Försöksringarna och hushållningssällskapen i Skåne
2003, number: 69, pages: 188-202
Publisher: Försöksringarna och Hushållningssällskapen i Skåne

Authors' information

Wiik, Lars
Swedish University of Agricultural Sciences, Unit of Field Based Research
Pålsson, L

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/2241