Skip to main content
Report, 2006

Skillnad i surhet och försurning mellan sjöar 1-4 ha och sjöar 4-10 ha

Fölster, Jens; Wilander, Anders

Published in


Publisher: Institutinen för Miljöanalys, SLU