Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2003Open access

Skörda och lägg in ensilaget rätt - bra för såväl ko som ost

Eriksson, Harry

Published in

Nytt från Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap. Husdjur
2003, number: 1
Publisher: NJV

   SLU Authors

  • Eriksson, Harry

   • Department of Agricultural Research for Northern Sweden, Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Veterinary Science
  Animal and Dairy Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/2250