Skip to main content
Report, 2007

Förändringar av halter och transporter av närsalter i flodvattennätet

Fölster, Jens; Erlandsson, Martin; Temnerud, Johan

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys
2007, number: 2007:18
Publisher: Institutionen för Miljöanalys

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment
Erlandsson, Martin
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment
Temnerud, Johan
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment

Associated SLU-program

Lakes and watercourses
Eutrophication

UKÄ Subject classification

Forest Science
Fish and Aquacultural Science
Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/22500