Skip to main content
Report, 2005

Redovisning av pilotprojekt och förslag till projektplan för utvärdering av utsläpps- och recipientkontroll vid torvtäkter samt lämpliga nivåer på riktvärden för olika ämnen i täkternas dräneringsvatten

Löfgren, Stefan; Lundin, Lars

Published in


Publisher: TorvForsk