Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2005

Redovisning av pilotprojekt och förslag till projektplan för utvärdering av utsläpps- och recipientkontroll vid torvtäkter samt lämpliga nivåer på riktvärden för olika ämnen i täkternas dräneringsvatten

Löfgren, Stefan; Lundin, Lars

Published in


Publisher: TorvForsk