Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2006

Alternativ vattenreglering I dikad skogsmark : Växthuseffekt och skogsproduktion: Hur ska vi hantera våra dikade skogsmarker? Dokumentation från seminarium och workshop i Stockholm 24 aug 2005. LUSTRA/KSLA

Lundin Lars, Strömgren Monika
Strömgren, Monika (ed.)

Published in

Rapporter i skogsekologi och skoglig marklära
2006, number: 90
Publisher: Institutionen för skoglig marklära, SLU