Skip to main content
Report, 2007

Här bevaras våra svenska fruktsorter

Hjalmarsson, Inger
Hjalmarsson, Inger (ed.)

Abstract

I denna skrift presenteras 14 lokala klonarkiv från Skåne i söder till Dalarna i norr. Klonarkiv är en fruktträdgård, där äldre sorter av äpple, päron, plommon och körsbär odlas med målsättning att bevara sorterna för kommande generationer. De här upptagna klonarkiven ingår i verksamheten vid Programmet för Odlad Mångfald (POM), som är en nationell satsning för att bättre tillvarata och nyttja våra kulturväxter. Klonarkiven är en trygghet och en fristad för många fruktsorter. Det är emellertid omöjligt att inom ramen för ett nationellt program bevara alla de tusentals sorter som finns, varför ett urval har måst göras. De utvalda sorterna som får eko­nomiskt stöd från POM kallas mandatsorter. Grundtanken är att klonarkiven ska bevara sina respektive lokalsorter, dvs. sorter som uppstått i den egna regionen.

Keywords

kulturväxter; bevarande; klonarkiv; fruktträd; Programmet för odlad mångfald (POM)

Published in

CBM:s skriftserie
2007, number: 16
ISBN: 978-91-89232-23-5
Publisher: Centrum för biologisk mångfald CBM

  SLU Editors

  • Hjalmarsson, Inger

   • Swedish Biodiversity Centre, Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Horticulture

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/22582