Skip to main content
Report, 2006

Våtmarksrestaurering I relation till växthusgasbalanser och ekosystemtjänster

Olsson Mats, Lundin Lars

Published in


Publisher: Institutionen för skoglig marklära, SLU

Authors' information

Olsson, Mats
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment

UKÄ Subject classification

Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/22589