Skip to main content
Report, 2003

Olika insatser av fungicider och kväve i höstvete

Pålsson, L; Wiik, Lars

Published in

Medd. från Södra jordbruksförsöksdistriktet, Sveriges lantbruksuniversitet
2003, number: 56
Publisher: SLU

  SLU Authors

  • Wiik, Lars

   • Unit of Field Based Research, Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Agricultural Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/2259