Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book chapter2005

Röksvamp & äggsvamp (Lycoperdon- och Bovista-arter)

Klintberg; af, Bengt; Tunon, Håkan

Published in

Title: Människan och floran: etnobiologi i Sverige 2
ISBN: 91-46-17789-2
Publisher: Wahlström & Widstrand