Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2008

Utlakning och retention av näringsämnen och spårämnen i torv nitton år efter vedasktillförsel och beskogning på en avslutad torvtäkt

Nilsson Torbjörn, Lundin Lars

Published in

Värmeforsk Forskning och Utveckling
2008, number: 1067
Publisher: Värmeforsk service AB