Skip to main content
Report, 2004

Observationsfält på åkermark. Avrinning och växtnäringsförluster för det agrohydrologiska året 2002/03 samt en långtidsöversikt

Johansson, Göran; Gustafson, Arne

Published in

Teknisk rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap. Avdelningen för vattenvårdslära)
2004, number: 83
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet. Institutionen för markvetenskap. Avdelningen för vattenvårdlära

  SLU Authors

  Associated SLU-program

  Eutrophication

  UKÄ Subject classification

  Agricultural Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/22641