Skip to main content
Report, 2007

Utlakning av kväve i fältmässig frilandsodling av sallat. (Nitrogen leaching in field-grown lettuce

Torstensson, Gunnar; Sandin, Håkan

Published in

Ekohydrologi
2007, number: 95
Publisher: SLU/Inst f. mark och miljö/avd. f. vattenvårdslära

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment
Sandin, Håkan
Swedish University of Agricultural Sciences, External Relations Alnarp

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/22642