Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2005

Beräkning av normalutlakningen av kväve 2003 för den ekologiskt odlade arealen

Johnsson Holger, Mårtensson Kristina, Torstensson Gunnar, Persson Kristian

Published in

Teknisk Rapport, Avdelningen för vattenvårdslära, SLU
2005, number: 105Publisher: SLU