Skip to main content
Report, 2005

Beräkning av normalutlakningen av kväve 2003 för den ekologiskt odlade arealen

Johnsson Holger, Mårtensson Kristina, Torstensson Gunnar, Persson Kristian

Published in

Teknisk rapport. Avdelning för vattenvårdslära, SLU
2005, number: 105
Publisher: SLU

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment

Associated SLU-program

Eutrophication

UKÄ Subject classification

Agricultural Science
Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/22716