Skip to main content
Report, 2008

Balansen kalcium – magnesium i marken och skalkvalitet hos potatis

Mattsson, Lennart

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avd. för växtnäringslära
2008, number: 217
Publisher: Inst. för mark och miljö

Authors' information

Mattsson, Lennart
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/22730