Skip to main content
Book, 2003

Tillsammans kan vi lära och förändra - deltagardriven forskning för svenskt lantbruk

Karin, Eksvärd

Published in


Publisher: Centrum för uthålligt lantbruk

  SLU Authors

  • Eksvärd, Karin

   • Centre for Sustainable Agriculture, Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
  Social Sciences
  Agricultural Science
  Economics and Business

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/2278