Skip to main content
Report, 2007

PM - Genomgång av dataunderlag för Sverige för föreslagna kriterier för LFA (Less Favourable Areas), artikel 19

Blombäck, Karin

Published in


Publisher: SLU

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/22780