Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2007

PM - Genomgång av dataunderlag för Sverige för föreslagna kriterier för LFA (Less Favourable Areas), artikel 19

Blombäck, Karin

Published in


Publisher: SLU

   SLU Authors

  • Blombäck, Karin

   • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/22780