Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Other publication2001

Växtbäddens vatten, luft och temperatur

Strandberg, M; Blombäck, Karin; Lundström, L

Published in

Faktablad Golfbanor. Växtbäddens fysikaliska egenskaper
2001,
Publisher: Svenska Golfförbundet