Skip to main content
Report, 1999

Linjeinventering av dalripa i de svenska fjällen - resultat och erfarenheter för vilt

Hörnell Willebrand Maria

Published in

Rapprot från 1999 års fjällforskningskonferens
1999,
Publisher: SLU

Authors' information

Hörnell Willebrand, Maria
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies

UKÄ Subject classification

Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/22825