Skip to main content
Report, 2006

Äldre medarbetares attityder till ett långt arbetsliv.: Skillnader mellan olika yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården.

Nilsson, Kerstin

Published in

Arbetsliv I Omvandling
2006, pages: 1-69
ISBN: 91-7045-797-2
Publisher: Arbetslivsinstitutet

    SLU Authors

    UKÄ Subject classification

    Environmental Health and Occupational Health

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/22860