Skip to main content
Report, 2008

Optimerad näringssammansättning och gödselplacering för ökad skörd och förbättrad kvalité hos maltkorn - fältförsök

Haby, Lena

Published in


Publisher: SLU, Område Jordbruk

Authors' information

Holm, Lena
Swedish University of Agricultural Sciences, Agrosystem

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/22883