Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2008

Optimerad näringssammansättning och gödselplacering för ökad skörd och förbättrad kvalité hos maltkorn - fältförsök

Haby, Lena

Published in


Publisher: SLU, Område Jordbruk

    UKÄ Subject classification

    Agricultural Science

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/22883