Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2008

Kartläggning av verksamheten och av personalens attityder till sin arbetssituation vid Vårdcentralen Östermalm

Nilsson, Kerstin

Published in


Publisher: Region Skåne/ Lunds universitet

    UKÄ Subject classification

    Economics and Business
    Social Sciences

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/22914