Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Conference abstract2006

Förlängt eller för långt arbetsliv?!

Nilsson, Kerstin

Published in

Conference

Seminarium om sysselsättningsutvecklingen bland äldre” Expertgruppen för studier i samhällsekonomi (ESS),

    UKÄ Subject classification

    Economics and Business
    Social Sciences

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/22920